UstyleJewelry Tel.092-4042288AIS/089-6624792

เกี่ยวกับเรา

UstyleJewelry Tel.092-4042288AIS/089-6624792

UstyleJewelry by มนรุ้งเป็นโรงงานทำจิวเวอรี่ที่มีประสบการณ์มากกว่า30 ปี ีโดยทางโรงงานจะผลิตงานส่งลูกค้าร้านจิวรี่แถวสีลม,บางรัก และโรงงานยังทำงานส่งให้กับบริษัทส่งออกของญี่ปุ่น และบริษัทส่งออกของยุโรป และจากประสบการณ์ตรงนี้ตอนนี้มนรุ้งซึ่งเป็นรุ่นลูกจึงผัน ตัวเองออกมาสู่ผู้บริโภคโดยตรงโดยจะมีเพชรในราคาพิเศษ ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งขึ้นตัวเรือนได้ในแบบที่ลูกค้าถูกใจใน ราคาโรงงานและทางร้านยังมีงานสำเร็จมาให้ลูกค้าได้เลือกในราคาถูก โดยสินค้าของร้านเราทุกชิ้นนอกจากซื้อได้ในราคาถูกแล้วทางร้านเรา ยังมีใบรับประกันของทางโรงงานซึ่งเรารับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเราจะรับประกันตัวเรือนซ่อมฟรี 1 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เวลาให้บริการ